Konserverende tannbehandling

Konserverende tannbehandling er det samme som å lage fyllinger. Grunnen til at det kalles konserverende tannbehandling er at vi behandler tannråte, eller karies, og på denne måten bevarer tannen.

Først fjernes bakteriene og løst tannmaterial som er ubrukelig ved hjelp av spesielle instrumenter. Dette er 100% smertefritt hvis du har bedøvelse. Du hører noen instrumentlyder og føler vibrasjoner, men jeg gjentar at det er ikke vond. Når tannlegen har forberedt deg på at du kommer til å høre det så får du ikke noen overraskelse. Tannlegen bruker fargeindikatorer inni tannen som fargelegger kun bakterier, på denne måten sjekker han at alle bakterier er borte og unngår å fjerne friskt tannvev. Frisk tannvev er gull verd. Jo mer friskt tannvev du har, jo lengre vil tannen vare i munnen. Deretter må hullet som er klargjort og rengjort fylles med konserverende fyllingsmateriale.

Det finnes flere fyllingsmaterialer med forskjellig indikasjon og holdbarhet. Grovt sett så kan vi dele dem i to: tannfargede fyllingsmaterialer eller svarte fyllingsmaterialer.

De aller fleste kjenner til amalgamfyllinger som er egentlig sølvfarget når de er nylig lagt, men med årene blir de helt svarte og lager til og med misfarging i tennene. Dette heter amalgamtatovering. Amalgam er en legering av kvikksølv, sølv og kopper. I dag er amalgam forbudt i Norge grunnet miljøhensyn. Kvikksølv er et farlig miljøgift. For å lage en amalgamfylling så er det ikke nok å fjerne bare bakterier, tannlegen var nødt til å fjerne mye frisk tann i tillegg for å fa materialet til å sitte låst fast i tannen. Se figur 1:

uten navn (2)

I bildet ovenfor ser vi tverrsnitt av tannen, de svarte linjene indikerer hvor mye av tannen må fjernes. Her ser vi at for at amalgamfyllingen skal henge så må tannlegen slipe ut en trapesform hvor bunnen er større. Dette svekker tannens integritet og gjør at tannen blir mekanisk svekket og frakturerer. På høyre side ser vi at en hvit fylling som kalles kompositt er mye mindre og dermed er tannen ikke svekket. neste bildet viser hva som skjer med store amalgamfyllinger.

amalgamfraktur