Informasjon om COVID-19 og videre drift av Tannlegelaget

Tannlegelaget har etter råd fra FHI og HDir bestemt for å stoppe alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling for å hindre smittespredning av COVID-19. Dette vil si all behandling som fint kan utsettes. Vi tar imot pasienter som har behov for akuttbehandling. Vi ber at pasienter henvender seg per e-post (post@tannlegelaget.no) eller telefon (51 66 23 24), eventuelt gjennom kontaktskjemaet på nettsiden vår. Vennligst ikke møt opp på klinikken uten å ha time. Dette for å kunne imøtekomme krav fra FHI om å ha god avstand mellom pasientene. Vi ber om at alle viser ansvar slik at vi kan opprettholde en forsvarlig drift og kan dermed hjelpe flest mulig. Vi oppdaterer oss jevnlig med informasjonen fra sentrale helsemyndigheter. Denne ordningen gjelder fra 16. mars og foreløpig fram til og med 29. mars.

Vi tar kontakt med alle som blir berørt av dette.