top of page

ROTFYLLING

En rotfylling betyr at man tar bort tannens nerve, renser inni tannrøttene og fyller igjen med et kunstig materiale. En rotfylling er altså en måte å bevare en syk eller død tann, og kan sammenlignes med en utstoppet tann. 

Prisen på en rotfylling varierer med hva slags tann det er, og antall nervekanaler. Et priseksempel på rtfylling av en jeksel med 3-4 nervekanaler, inkludert en ampulle bedøvelse, rotfylling og hygienetillegg: 6978 kr. Dersom tannen trenger en midlertidig oppbygging, akuttkonsultasjon eller lignende før behandlingen, kommer dette i tillegg. En topprestaurering etter rotfyllingen kommer også i tillegg. Spør gjerne tannlegen på forhånd for et mer nøyaktig prisestimat. 

Hvorfor må tannen min rotfylles?

Hva kan jeg forvente under behandlingen?

Det kan være ulike årsaker til at tenner må rotfylles. De mest vanlige årsakene er hull i tannen som går inn til nerven, eller at nerven i tannen av ulike årsaker har dødd. Det kan også være at en tann som har vært rotfylt tidligere, av ulike årsaker trenger en ny rotfylling. Bakterier livnærer seg på dødt nervevev, og kan skape betennelser. Derfor er det viktig at døde tenner rotfylles – selv om du kanskje ikke har vondt i tannen.

 

Tannlegen din vil undersøke både røntgenbilder og i munnen din, og vil alltid fortelle deg hvorfor tannen din må rotfylles før man eventuelt setter i gang med behandlingen. Vi skiller mellom behandling av levende og død nerve. Levende nerver trenger ofte bare et besøk for rotfylling. Tenner som er døde eller rotfylt fra tidligere, trenger minst et besøk til.

 

Noen ganger vil tannlegen også se at behandlingen blir så komplisert at man må henvise videre til en rotfyllingsspesialist. I disse tilfellene har vi et godt samarbeid med rotfyllingsspesialister i Stavanger.

 

Ulike tenner har ulikt antall nervekanaler. En fortann har normalt en nervekanal, mens en jeksel kan ha opp til fire. For et godt behandlingsresultat, er det viktig at alle nervekanalene blir lokalisert og korrekt behandlet. 

Når du kommer til timen din, vil tannlegen begynne med å sette bedøvelse på den tannen som skal rotfylles. Deretter vil tannlegen borre opp tannen din for å finne nervekanalene. Du vil få på deg en liten «operasjonsduk» som dekker munnen din mens tannen som rotfylles stikker ut. Dette er for å forhindre at det kommer nye bakterier til nervekanalene.

 

Underveis i behandlingen vil tannlegen gå inn i røttene med ulike instrumenter og filer og skylle med desinfiserende skyllemidler. Noen ganger kan man rotfylle ferdig på et besøk. I andre tilfeller, der hvor nerven er død, vil tannlegen legge en bakteriedrepende salve i tannen din som skal virke i minst en uke. Dette gjør man for å forsikre seg om at alle bakterier fjernes før man tetter igjen. 

Ved neste besøk vil tannlegen skylle bort den bakteriedrepende salven før det rotfylles ferdig. Tannlegen vil da sette i rotfyllingsmaterialet og ta et røntgenbilde for å kontrollere at disse har riktig lengde. Deretter brukes det høy temperatur for å brenne av den øverste delen av rotfyllingsmaterialet, og det legges en tett midlertidig fylling på toppen. 

Tannen min er rotfylt - hva nå?

Hva kan jeg gjøre selv for å forebygge?

Etter rotfylling vil mange føle svake symptomer fra den behandlede tannen som går over av seg selv etter noen dager. For noen varer dette lenger og kan utvikle seg til smerter og eventuelt hevelse. Ta i så fall kontakt med oss, da det i noen tilfeller må gis antibiotika i tillegg.

 

Etter at rotfyllingen er ferdigstilt, må det settes på noe på toppen av tannen. I de fleste tilfeller vil man kunne velge mellom en toppfylling eller en porselenskrone. En toppfylling er det samme som en vanlig fylling som man får etter å ha for eksempel boret hull i tennene. Man borrer da bort det midlertidige materialet som blir lagt etter rotfyllingen, og legger på en vanlig fylling. I mange tilfeller vil tannlegen din anbefale deg en porselenskrone etter rotfylling, særlig i de tilfellene det er økt risiko for at tannen skal sprekke. Du og tannlegen din vil sammen komme frem til hvilket alternativ som er det beste for din tann. Prisen for toppfylling eller krone vil komme i tillegg til prisen for rotfylling.

 

De aller fleste tenner som blir rotfylte vil bli helt bra igjen. Det finnes imidlertid noen tilfeller der det oppstår nye infeksjoner eller lignende i rotfylte tenner, og det må gjøres ytterligere behandling, ofte hos spesialist. 

De aller fleste rotfyllinger kommer av dype hull i tennene. Ofte er dette hull som har fått utvikle seg over lenger tid uten å bli behandlet hos tannlege. Et viktig råd er derfor å gå jevnlig til tannlege for å sjekke tennene for hull, og behandle disse når tannlegen anbefaler dette. På denne måten kan man oppdage hull når de er mindre dype, og behandlingen er både enklere og rimeligere enn å rotfylle tannen.

 

Du kan lese mer om konserverende tannbehandling oh hva du selv kan gjøre for å forebygge hull i tennene her. Ønsker du å bestille time for å sjekke om du har hull i tennene, kan du gjøre det ved å fylle ut vårt kontaktskjema her

bottom of page