Viktig informasjon om COVID-19 og videre drift fra 16. mars

Tannlegelaget har etter råd fra FHI og HDir bestemt for å stoppe alle ordinære tannhelsekontroller og tannbehandling for å hindre smittespredning av COVID-19. Dette vil si all behandling som fint kan utsettes. Vi tar imot pasienter som har behov for akuttbehandling. Vi ber at pasienter henvender seg per e-post (post@tannlegelaget.no) eller telefon (51 66 23 24), eventuelt gjennom kontaktskjemaet på nettsiden vår. Vennligst ikke møt opp på klinikken uten å ha time. Dette for å kunne imøtekomme krav fra FHI om å ha god avstand mellom pasientene. Vi ber om at alle viser ansvar slik at vi kan opprettholde en forsvarlig drift og kan dermed hjelpe flest mulig. Vi oppdaterer oss jevnlig med informasjonen fra sentrale helsemyndigheter. Denne ordningen gjelder fra 16. mars og foreløpig fram til og med 29. mars.

Vi tar kontakt med alle pasienter som blir berørt av dette.

NB! Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av coronavirus, og du har behov for akutthjelp bes du ringe til Tannlegevakten i Stavanger på telefon 51 52 33 44 slik at det kan legges til rette for god og forsvarlig behandling.

Dette gjelder også om du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller er blitt tungpustet. Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning. Reiser fra andre land eller kontinenter bør også medregnes som risikoområder i og med at spredningen går så raskt.