top of page

TANNKJØTTSSYKDOM

Noen ganger oppstår det betennelser i støttevevet rundt tennene, som trenger behandling. Vi skiller mellom en lokal irritasjon i tannkjøttet, gingivitt, og en kronisk betennelsestilstand som også angriper tennenes støttevev, periodontitt. 

Dersom du får diagnosen periodontitt av tannlegen din, vil du få støtte fra HELFO til nødvendig behandling. Du trenger ikke å søke om dette, da vi har direkteoppgjør med HELFO.

Ønsker du å bestille time til å få sjekket tannkjøttet ditt? Bestill time ved å fylle ut vårt kontaktskjema her.

Hvorfor oppstår periodontitt?

Hvordan foregår behandlingen?

Årsaken til at periodontitt oppstår, er sammensatt. En stor del av dette er arvelig. Dersom du er genentisk disponert for periodontitt, for eksempel hvis noen i familien din har det, er det viktig å få dette sjekket hos tannlegen. Dersom du i tillegg har diabetes, er du også mer utsatt for periodontitt. 

Dersom du røyker, har du også mye større risiko for å utvikle periodontitt. Denne risikoen er økende for hver sigarett du røyker. 

Slurv med renholdet og opphopning av tannstein under tannkjøttet fører til lokale betennelser i tannkjøttet. Dersom dette ikke fjernes, kan det utvikle seg til en kronisk betennelse i tennenes støttevev, hvor kjevebeinet også trekker seg tilbake.

Dersom tannkjøttet ikke får korrekt behandling hos tannlege, kan tennene i verste fall miste sitt feste i kjevebeinet, og de kan bli så løse at de faller ut eller må trekkes. 

Tannlegen din vil undersøke om du har tannkjøttsbetennelse ved å se på kjevebeinet på røntgenbilder, i tillegg til å føre et spesielt instrument mellom tann og tannkjøtt. Dette skal normalt ikke være smertefullt. 

Tannlegen din vil videre informere deg om diagnosen, og tilby et skreddersydd behandlingsopplegg for deg. Noen trenger mange besøk, mens andre trenger færre. Noen må komme inn for vedlikeholdsbehandling ofte, andre klarer seg med færre årlige besøk.

Under en behandlingsseanse, vil tannlegen sette litt bedøvelse i tannkjøttet ditt. Tannlegen vil rense tannstein dypere enn ved en vanlig tannrens, da det er tannstein som ligger under tannkjøttet som utgjør problemet. Tannlegen vil også gi deg grundig opplæring i hvordan du skal holde det godt rent for å forebygge.

Etter at tannkjøttet er ferdig behandlet, er det viktig å gå jevnlig for å kontrollere tannkjøttet og få oppfølgingsbehandling og ny opplæring av renhold.

Hva kan jeg gjøre selv for å forebygge?

Hvordan er prognosen?

For å forebygge sykdommer i tannkjøttet, er det svært viktig med en god munnhygiene. Puss tennene grundig to ganger daglig, og bruk tanntråd og mellomromsbørster som demonstrert av tannlegen din. 

Dersom du røyker, er det viktigste du kan gjøre for din egen tannhelse å kutte ned på røykingen. Hver sigarett du klarer å kutte ned vil være positivt for tannhelsen din. 

Spør gjerne tannlegen din dersom du mistenker at du har fått eller står i fare for å utvikle tannkjøttssykdom. Tannlegen din vil da veilede deg for å kunne forebygge utvikling av dette, eller eventuelt starte opp behandling i en tidlig fase.

Prognosen på tannkjøttsbehandlingen er en individuell vurdering som gjøres av tannlegen din. Det avhenger blant annet av hvor langt tannkjøttsbetennelsen har utviklet seg, hvor tidlig man kommer i gang med behandlingen og hvor flink du selv er til å følge opp behandlingen. 

Etter at man har gjennomgått en tannkjøttsbehandling, vil tannlegen din vurdere hvor ofte du trenger å komme til vedlikeholdsbehandling, som også er viktig for å bedre prognosen på behandlingen. Periodontitt er i en kronisk sykdom som krever livslang oppfølging fra tannlege og vedlikehold av deg selv.

bottom of page